улей за злато

Green.bg

» портал към по-добър живот.

Шистов Газ

Що е то шистов газ?

Шистовият газ е природен газ добиван от шистови скали.

Какво да разбираме под природен газ?

Природният газ е въглеводородена газова смес, образувана от анаеробно разлагане на органични материали, състоящи се от останките на измрели животински организми и растителни видове.

Природният газ е смес от въглеводородите метан СН4 (92-98 %), етан С2Н6, пропан С3Н8 и незначителни количества по-тежки въглеводороди като пентан С5Н12, хексан С6Н14 и др.

Какво представляват  шистовите скали или т.нар. шисти?

Шистите са слоести, микропорести скали, образувани от слягането на тинести утайки в продължение на милиони години.

Именно в техните пори се натрупва природния газ образуван от анаеробното гниене на тинята и органичните утайки.

Как се добива шистов газ?

Шистовия газ се добива по метода “хидравличен удар” (hydraulic fracturing) или още известен с краткото наименование фракинг (fracking).

Какво представлява фракинга?

Фракинга е процес, при който се раздробяват земните недра под въздействието на хидравлично налягане за да се освободят залежите от газ.

Ето един едноминутен откъс от филма Газленд (Gasland) на Джош Фокс, който обяснява процеса нагледно.

За пояснение 1 галон е равен на 3,78 литра. Или за един хидравличен удар са нужни пирбилизително 3,78 милиона до 26,5 литра смес от химикали и вода.

Умножено по 18 (броя допустими удара за всяка шахта) това прави 68 000 000 до 477 000 000 литра токсичен коктейл от химикали само за една шахта!

За реализирането на една шахта, вкл. първия хидравличен удар са нужни 1150 курса на тежкотоварни камиони и цистерни.

Какво се случва със сместа от химикали след хидравличния удар?

Половината от нея остава в земните недра, друга част бива изсипвана в хвостохранилище като това:

..където бавно се изпарява в атмосферата и в крайна сметка пак попада в почвата под формата на токсичен дъжд или след като изтече живота на изолацията на дъното на хранилището.

Съществува и една друга част, която бива нелегално изсипвана на трети места – направо във водоеми или директно върху почвата(справка – гледайте филма Газланд – малко по-надолу на страницата).

А тъй като количествата отпадна течност са твърде големи за да бъдат побрани в скъпоструващите хвостохранилища, фирмите прибягват до хитър метод за намаляване на обема й – изливане чрез пулверизаторни дюзи:

По този начин голяма част от течността отива в атмосферата още преди да попадне в хвостохранилището.

Възможно ли е отработената течност да се пречисти или рециклира?

За съжаление отговора е: Не!

В този коктейл от химикали се съдържат най-силните киселини познати на съвременната химия.

Самия разтвор е 5 пъти по-солен от морската вода. А при опит за пречистване в пречиствателна станция тръбите и системите на станцията корозират още след третия цикъл. Което неминуемо довежда до повреждане на скъпоструващата инсталация.

Какви са ползите от добив на шистов газ за България?

Нищожни.

България ще получи минимални суми от концесиите за отдадените за добив терени.

Добитата газ ще бъде собственост на фирмите, които извършват добив. А самата газ ще бъде продавана на пазарни цени.

Други негативни ефекти на фракинга

Тъй като в шистите се съдържат известни количества Радий и Уран, именно тези опасни радиоактивни елементи се освобождават по време на хидравличния удар и в последствие попадат в подпочвените води и отпадния продукт на фракинга.

Какви са рисковете при евентуален добив на шистов газ в България?

Огромни.

Безвъзвратно замърсяване на подпочвените води и почви. От което ще пострадат както хората така и растениевъдни и животновъдски индустрии.

Отровна вода.

Отровна храна.

Защо някои хора и медии продължават да твърдят, че няма рискове при добив на шистов газ?

Отговорът на този въпрос е логичен – защото същите защитават интересите на фирмите с апетити за добив.

Т.е. на тях им се плаща за това.

Част от лобистите вече са разкрити агенти на ДС, а на други в CV-то им ясно пише кой плаща.

Вярно ли е, че противниците на добива на шистов газ в България са руски агенти, чиято цел е да защитават интересите на руските газови гиганти?

Хе-хе, крадеца вика – Дръжте крадеца!

Хората, които излязаха на улиците за да протестират, и хората, които се борят за разкриването на истината по въпроса имат едничка цел – опазване на природата на България.

Колко залежи на шистов газ има под недрата на земята ни?

На този етап не се знае, но истината е такава, че фирмите спекулират с количеството на залежите. Първоначално дават някакви измислени данни за огромни залежи, а после се оказва, че данните са реално с 70-80 % по ниски. Така се вдигат цените на техните акции.

Кои са истинските алтернативи за енергийна независимост на България?

Фотоволтаични системи (слънчеви панели).

Ветрогенератори.

Нека си припомним какво каза баба Ванга за водата:

 

Ето една голяма колекция от  документални филми, записи от тв предавания, пресконференции и линкове по тази тъй важна и наболяла тема.

24 01 2012 Пресконференция БТА – лобитата след мораториума за Шистовия Газ

13.01.2012 Пресконференция БТА – Не, на шистовия газ

15.12.11 Пресконференция БТА – Лъжите за шистовия газ.

На 15.12.11 се проведе пресконференция относно шистовия газ в БТА. Гражданската инициатива против проучването и добива на шистов газ разкри, че трима от защитниците на добива са сътрудници на Държавна Сигурност: ИВАН ВАСИЛЕВ ХИНОВСКИ(ХАБОВ), ИЛИЯН ДРАГАНОВ ВАСИЛЕВ(САШО-11), ВАСИЛ СИМЕОНОВ БАЛИНОВ(БАЛТОВ),Потърсете тези имена в google и вижте кои са хората, които предават родината.Кристалина Стойкова пък е работила като платен консултант на фирма Texaco(сега Шеврон), което е явен конфликт на интереси. Това се вижда от собственото и CV от БАН. Министерство на околната среда и водите пък лъже(Нона Караджова и Евдокия Манева), че европейското законодателство не им позволява да правят ОВОС на дълбочинни сондажи за търсене и проучване на нефт и газ. Истината е че европейското законодателство не само, че не забранява да се прави ОВОС на тези сондажи, а обратното – задължава да се извършва ОВОС за всеки отделен случай.

Газленд / Gazland (2010)

http://www.youtube.com/watch?v=WBS1VvZJvb4

Филмът на режисьора Джош Фокс разследва задълбочено технологията за добиване на шистов газ и ефектите върху околната среда и живота на хората. Технологията е патент на небезизвестната “Халибъртън” на Дик Чейни и предвижда забиване на сонда на 2.500 метра в земята, след което чрез хидравличен удар с вода и над 596 химикали, се разцепват шистовите скали и газът се освобождава.
Естествено, никаква технология не е способна да канализира целия освободен газ и той свободно се разпространява в почвата и всички подпочвени води по пътя си към земната повърхност. За капак остатъчните води от процеса се изхвърлят в реките и полетата, като водят след себе си болести и смърт. Отчаянието на жителите в районите за добив на шистов газ е отлично документирано от режисьора, събрал по време на снимките стотици свидетелства.
В САЩ населението води непрекъсната борба срещу газодобивните компании, във Франция технологията се забрани със закон, в България…?!

Шистов Ад! / Fracking Hell!

Британската “Екологична ТВ(Earth Focus)” проведе разследване в Пенсилвания относно добива и проучването на шистов газ с технологията “хидравличен удар”. При разследването се оказва, че технологията “хидравличен удар” причинява радиация(радий 226), огромно замърсяване на водите и почвите, заболявания при хора и животни: рак на костите, рак на гърдата, рак на белите дробове, гастроентерологични, респираторни болести, болести на кръвоносната система, проблеми в развитието, проблеми при бременни жени, както разтройства на мозъка и нервната система.

Треска за газ / Gasrausch (2010)

Треската за шистов газ заразява цяла Европа. Американската компания „Ексон Мобайл” е започнала проучвания в района Нидерзаксен — земята на вятърните електроцентрали и житницата на Германия.
Журналистите от немската телевизия „3 сат” решават да разберат какво представлява добивът на шистов газ и наистина ли той ще превърне страната в „новия Катар”.
Изследвайки подробно технологията на проучване и добив, те скоро установяват огромния риск, пред който са изправени екологията и населението.
Придружен от геолога Джон Столц, екипът открива редица проблеми и пропуски, запознавайки ни последователно с: безразборното строене на съоръжения; незаконното изхвърляне на отпадъчните води в реките и езерата; огромния трафик на цистерни и камиони; непригодените за обработка на тези „специални отпадъци” пречиствателни станции; неуплътнените цистерни за кондензат, от които газът изтича денонощно.
Как ще се промени светът, ако технологията за добив не бъде спряна? На този и на редица други въпроси ще намерите отговор във филма.

CRUDE – Суровата истина за Шеврон

Филмът CRUDE (Суровата истина за Шеврон) разказва историята на 30 хиляди жители на амазонската джунгла в Еквадор, които обвиняват Шеврон за престъпления срещу тяхната земя, свобода и живот.
Филмът внимателно проследява тъй наречения “Амазонски Чернобил”, предизвикан със съучастието на редица правителства на Еквадор.
Шеврон в продължение на 3 десетилетия замърсява почвата, въздуха и водата в един район, който днес е наречен “Мъртвата зона”. Мъртва като жервите на рака, левкемията и тежките малформации на роднините на малкото оцелели местни жители, които разказват историята си.
Филмът е сниман в продължение на 3 години, благодарение на усилията на режисьора Джо Берлингър и неговия екип, работили жертвоготовно в тази територия, замърсена от токсични изпарения и с риск за сигурността си. Но тази история за местното население и Шеврон трябваше да бъде разказана, и сега е ваша задачата да я преразкажете и да информирате хората каква е истинската цена на петрола, за съжаление заплатена с човешки животи.

NBT – 13.01.2012 срещу шистов газ

Треска за шистов газ. Проф. Детелин Дачев.

26.11.11 В предаването”Уикенд с Миа Сантова” по TV7 гостуват проф. Детелин Дачев от Минно Геоложкия Университет в София и Йордан Мичев -журналист. Предаването отново разкрива лъжите на министри и учени, които са за проучването и добива на шистов газ. Поставя се много важен важен въпрос, след като само за един сондаж са необходими от 4 милиона литра вода до над 30 милиона литра вода, от къде ще бъде взимана тази вода?Ще бъде взимана от водоносния хоризонт под Добруджа и хората буквално ще останат без вода! Къде ще бъдат изливани милионите литри токсична вода, която не подлежи на пречистване, след хидравличния удар? Ще бъде изливана в Добруджа! В Шуменско румънска фирма тъпче частните ниви на хората без тяхното съгласие, за да проучва за газ.

ТВ СКАТ – От Упор – Шистов газ или ад под небето

11.12.11 В предаването “От Упор” по СКАТ с тема “ШИСТОВ ГАЗ ИЛИ АД ПОД НЕБЕТО”, се разкрива огромната опасност от унищожаването на водите и почвите на цяла северна България чрез проучването и добива на шистов газ с технологията “хидравличен удар”. Населението е застрашено от редица тежки заболявания.

12.12.11 – Скрита среща на Шеврон и областна управа Варна

На 12.12.11 във областната администрация на Варна се проведе скрита среща на представители на “Шеврон” и представители на областните управи на региона. Темата е била разграбването на целия Североизточния регион. Участници в срещата – лобисти марионетки и национални предатели: Данчо Симеонов – областен управител Варна, Желязко Желязков – областен управител Добрич, Делян Добрев – заместник министър на икономиката. По непотвърдени данни е присъствала и депутатката от управляващата партия Даниела Петрова.

Песен за фракинга

Фейсбук група: Ние сме против Българският Чернобил – добива на шистов газ

Holland Sentinel: Фракингът предизвиква земетресения

Държавен доклад: Технологията фракинг определено замърсява подпочвените води

Стопани съжаляват, че са дали земите си за добив на шистов газ

Лекари призовават за прекратяване на фракинга – опасен за здравето

Вътрешен човек призна: Фракингът е мръсна бомба

 

Кой са основните защитници на добива на шистов газ в България?

линк

Парламентът забрани добивът на шистов газ. Безсрочно*.
(*каквото и да означава това)

Happy end. (за сега)

Виж още:

Дискусия по темата..

Напиши Коментар

Панорама - Рилски Висини