улей за злато

Green.bg

» портал към по-добър живот.

Учителят и дъждътВеднъж при учителя дошъл един човек и му се оплакал:
– Аз не мога да усетя дъжда.
Учителят му отговорил:
– Забрави третата дума и ела другата седмица.
След седмица човекът се върнал и казал:
– Аз не усещам дъжда.
– Остави при мен третата дума и ела след месец.
След месец човекът отново дошъл и казал:
– Аз не съм дъжд.
– Е, сега можеш да оставиш втората дума и да идеш под дъжда. Ако искаш, ела при мен догодина.
След една година при него дошъл дъждът.

Виж още:

Дискусия по темата..

Напиши Коментар

Панорама - Рилски Висини