Атанас Банков

Здравейте,

Казвам се Атанас Иванов Банков.

Земеделски производител съм от 2010 г. , от когато и се занимавам с Пауловния. Опита и знанията за този дървесен вид първоначално натрупах от работата си по създаването на своя плантация, която е разположена на площ от 90 дка., намираща се северно от село Дъбово (община Мъглиж).

Знанията и опитът ми в проектирането и изграждането на плантации за добив на дървесина и (или) биомаса от Пауловния са на ниво, което ще отговори на Вашите изисквания!0896869200

Продукти