БИО ПЧЕЛИН ЗАХАРИЕВИ

Пчелина е сертифициран за производство на биологични пчелни продукти. Разположен е в близост до с. Еловица, което е в екологично чист планински район, попадащ в зона по Натура 2000. В землището на селото, както и в съседните села няма обработваема земя с конвенционално земеделие.+359887919800

Продукти