ШЕСС-САКЪБОВИ

СЕМЕЙНА ФЕРМА
Фермата е създадена през ​2010 г. с със 20 бр. крави.
Регистрирани сме като земеделски производители. Фермата отговаря на всички европейски изисквания и стандарти за хигиена и хуманно отношение към животните .2017 година сме със 65 дойни крави и се решихме да си отворим мандра и да си работим нашето мляко ''ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ''
Поканихме специалисти във производството на млякото и млечните продукти и обменихме информация за производството.Продължение на месеци майсторите ни въведоха в производството на качествено българско сирене,сметана и други млечни продукти. За сега произвеждаме само бяло саламурено краве сирене. За чистия състав без други добавки на произведеното сирене гарантираме със качеството и.+359889026795

Продукти