Станислав Латев

Производство на мед и пчелни продукти: пчелен прашец, клей/прополис, отводки.

Земеделски производител

088 681 3725

Продукти