улей за злато

Green.bg

» портал към по-добър живот.

Мост

Живели някога в съседни ферми двама братя, но не щеш ли един ден се скарали. Всичко започнало с дребно неразбирателство, прераснало в сериозен спор, накрая се стигнало до размяна на обидни думи, последвани от седмици мълчание. Един ден на вратата на по-големия брат Джон се почукало. Отворил той и видял … прочети повече »

Вълшебникът

Живял на света вълшебник. Той можел да превръща пясъка в захар, водата – в мляко, но не правел това, защото смятал, че чудеса няма.Тръгнал веднъж към края на света. Пристигнал, провесил краката си от ръба и изведнъж усетил – до него някой седи. Погледнал, на самия край бил застанал петел … прочети повече »

Постоянство

Веднъж Руми, великият суфийски мистик, завел учениците си на едно поле, където фермер безуспешно вече няколко месеца се опитвал да изкопае кладенец.Учениците не разбирали какъв е смисълът да ходят там. Но учителят настоял, защото смятал, че иначе не биха разбрали това, което иска да им обясни.Оказало се, че фермерът върши … прочети повече »

Пътя на друг

На смъртното си ложе Учителят повикал всички свои ученици, посочил онзи от тях, когото смятал за свой наследник, извадил една книга изпод възглавницата си и му я подал. А книгата била една от големите тайни на Учителя, в която всеки от учениците му години наред мечтаел да надникне. Но Учителят грижливо … прочети повече »

Тежък труд

Вървял странник по прашния път и зад завоя, под силното слънце видял човек, който дялал огромен камък. Дялал, а от очите му капели сълзи…Зачудил се странникът защо каменоделецът плаче, попитал го, а той отвърнал, че е най-нещастният човек на земята, че е наказан с най-тежката работа – всеки ден да … прочети повече »

Да помогнеш

Eдин християнски мисионер, който преподавал на учениците си в неделното училище – малки момчета и момичета… Казал им да направят нещо полезно. Седмица да не минава. без да са сторили по нещо добро. Следващата неделя по време на редовния урок попитал кой какво е направил, извършили ли са общественополезна работа. … прочети повече »

Призвание

Имало един пазач на публичен дом. Трето поколение. И неговият баща, и неговият дядо така си изкарвали прехраната и за него нямало нищо по-естествено от това да последва примера им. Пазачът доволно си съществувал десетина години, докато публичният дом не се сдобил с нов собственик. Той бил амбициозен и с … прочети повече »

Стр. 4 от 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18
Панорама - Рилски Висини